Ο νόμος της Αμοιβής ή της ανταποδιδομένης Δικαιοσύνης.


imageΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ: Παραίνεσις προς τους νέους.

Νέοι.
Παρατηρούντες πέριξ ημών βλέπομεν πανταχού και εν παντί τελείαν τάξιν, εμφανές δε καθίσταται ότι η διακυβερνώσα Αρχή του Κόσμου και παν ο,τι τον αποτελεί είναι τάξις. Η αρχή αύτη περιλαμβάνει τας ιδέας της αρμονίας, της ισότητος, του μέτρου, της ισορροπίας και της δικαιοσύνης, άτινα πάντα είναι φυσικοί ή κοσμικοί νόμοι.

Ως δε νόμος τις είναι άνευ αξίας εάν ουδείς τον σέβεται ή συμμορφούται προς αυτόν, ή τα μέσα προς επιβολήν του δεν είναι πρόσφορα, είναι ανάγκη εις ένα κόσμον τάξεως πρόνοια να λαμβάνεται προς ορθήν επιβολήν των θείων ή ανθρωπίνων νόμων, ώστε τάξις παγκοίνως να διατηρήται. Δυνάμεθα δε να είμεθα βέβαιοι ότι ο νόμος της αμοιβής ή ανταποδιδομένης δικαιοσύνης, έχει υπό θεού θεσπιστεί και ενσωματωθή ως μέρος αναπόσπαστον των ιδίων θείων νόμων. Η αλήθεια τούτων πάντων καταδεικνύεται υπό της ιδίας ημών πείρας και της πείρας των άλλων ανθρώπων.

Η φαυλότης δημιουργεί την ίδιαν της την λύπην και τιμωρίαν και πληρώνει την ποινήν των εαυτής αμαρτημάτων όχι εν τω μέλλοντι, αλλά κατά τον χρόνον της διαπράξεως του κακού. Ως δ’ έκαστος κακοποιός εν τη εκτίσει της ποινής του εγκλήματος του, προσωπικώς φέρει τον σταυρόν του, ούτω και το παράπτωμα κατασκευάζει δι’ εαυτό την ιδίαν του ποινήν.

Ο νόμος δηλαδή της αμοιβής εφαρμόζεται εις όλα τα πράγματα, εις κάθε τι , εις πάσα πράξιν ή παράλειψιν, αξίαν ή απαξίαν και τίποτε δεν διαφεύγει της λειτουργίας του. Είναι δε η φύσις του θείου τούτου νόμου τοιαύτη, ώστε πάσα σκέψις, λόγος ή πράξις οιουδήποτε βαθμού, φύσει θέτει εις λειτουργίαν τας συνεπείας, αίτινες αναποφεύκτως πρέπει να φέρωσιν αυτά εις ισορροπίαν ούτως είναι αδύνατον δι’ οιονδήποτε να διαφεύγη τας συνεπείας, των υπ’ αυτού πραττομένων.

image

Η συνέπεια, είτε κακή είτε καλή, επιμετρείται πάντοτε ακριβώς με την γενομένην πράξιν. Πάσα πράξις σχηματίζει μίαν αιτίαν και πάσα αιτία θέτει εν κινήσει τα αποτελέσματα, άτινα γίνονται πάλιν άλλη αιτία και ούτως έχομεν ατελεύτητον άλυσιν αιτίων δια μέσου των αιώνων. Ίση ανταπόδοσις επομένως είναι τετράγωνος αριθμός.
Γνωρίζοντες τον θείον τούτον νόμον και την βεβαιότητα της λειτουργίας του δεν έχομεν ανάγκην κανείς από ημάς να σκεπτώμεθα εκδίκησιν ή ανταπόδοσιν.
Ο΄τι δήποτε οι άλλοι πράττουσι δι’ ημάς, δυνάμεθα να είμεθα εν απολύτω βεβαιότητι ότι απαραιτήτως θα ανταποδοθή υπό της θείας προνοίας και κατά τρόπον πέρα της φαντασίας ημών ή της δυνάμεώς μας, άνευ ουδεμιάς παρ’ ημών βοηθείας.

Διά τούτο ποτέ μη διανοείσθε εκδίκησιν ή ανταπόδοσιν, διότι ουδείς εξ ημών έχει την σοφίαν του Θεού. Ούτε να κακολογήτε άλλον, ούτε να έχετε μνησικακίαν κατ’εκείνων οίτινες σάς έβλαψαν. Αν έχετε δυσφημησθή μη τους απαντάτε. Μη ελέγχετε κανένα. Η ζωή σας και ο χαρακτήρ σας εναπόκειται εις τον Θεόν μόνον.
Μην ρίπτετε εις φλόγας έλαιον ίνα μη καύσετε τας χείρας σας και αμαρτάνοντες εις το θείον προνόμιον, προκαλείτε δικαιοσύνην ανταποδόσεως επί του εαυτού σας.

Δεν είναι έργον ημών να τιμωρώμεν ανθρώπους ούτε να εκδικώμεθα τους εαυτούς μας δια γενομένας ύβρεις και αδικίας, ούτε είναι ανάγκη να μετέχωμεν εις αυτάς. Αναμείνατε και θα ίδετε ότι η Νέμεσις εκδικείται τον άνθρωπον που τείνει προς συκοφαντίαν.

Πάντοτε εις τον βίον αυτόν πιστεύετε ότι ουδέν παράπτωμα παραμένει άνευ επανορθώσεως, ούτε και αγαθόν τι άνευ αμοιβής και ότι τούτο τελείται με ακριβές μέτρον, διότι τα πάντα επανορθούνται εις ισορροπίαν. Ο ποιητής λέγει, «ο Μύλος των Θεών βραδέως αλέθει αλλ’ αλέθει τελειότατα και πάλιν οι θεοί αργούν, αλλ’ ουδέποτε λησμονούν».
Αι περισσότεραι εις ανταπόδοσιν ποιναί είναι ιεραί, σιωπηλαί, βέβαιαι και αόρατοι από των ανθρώπων.

*****
Από το βιβλίο του Γεωργίου Σακελλαρίου,
«Πυθαγόρας, ο Διδάσκαλος των αιώνων»
Εκδόσεις: Ιδεοθέατρον

Advertisements
This entry was posted in ΓΕΝΙΚΗ and tagged . Bookmark the permalink.

4 Responses to Ο νόμος της Αμοιβής ή της ανταποδιδομένης Δικαιοσύνης.

 1. Ο/Η iro λέει:

  Καλημέρα γλυκιά μου Έλενα!!! Έτσι είναι ακριβώς!!! Δεν γίνεται να είναι διαφορετικά!!!
  Καλές γιορτές κορίτσι μου!!!

 2. Ο/Η Μαρία λέει:

  «Ο κόσμος των συμβάντων είναι πολύ αργός για να αναγνωρίσει ποιος πλήρωσε προκαταβολικά, ποιος έχει ήδη εξοφλήσει τους λογαριασμούς του στο αόρατο. Χρειάζεται χρόνο για να καταχωρίσει εκείνες τις πιστώσεις, αλλά η διαχείρησή του είναι ΑΛΑΝΘΑΣΤΗ».

  *****
  Stefano Elio D’ Anna
  Η σχολή των θεών

  *****
  Έλενα, υπέροχη ανάρτηση, για να μη ξεχνιόμαστε! ❤

  ******

 3. Ο/Η Μαρία λέει:

  «Οι άνθρωποι έχουν την τάση να πιστεύουν, ιδιαίτερα μάλιστα όταν υπάρχει ένα ισχυρό κίνητρο, ότι μπορούν να ξεφύγουν από τις αρπάγες της εξουσίας με κάποιο τρόπο. Αν όμως κατανοήσουν ότι ο νόμος της ανταπόδοσης είναι ένας κοσμικός νόμος, απρόσωπος και αμετάβλητος, όπως ο νόμος της βαρύτητας, θα σκεφτόντουσαν πολύ πριν να βλάψουν τους συνανθρώπους τους. Ο νόμος της βαρύτητας δεν αδρανεί ποτέ και κανένας δεν θα σκεφτόταν ποτέ να επιχειρήσει να τον καταστρατηγήσει ή να τον καλοπιάσει, να τον δωροδοκήσει ή να τον εκφοβίσει. Οι άνθρωποι τον δέχονται σαν αναπόφευκτο και προσαρμόζουν ανάλογα την συμπεριφορά τους. Το ίδιο ισχύει και για το νόμο της Ανταπόδοσης».

  ******
  Emmet Fox
  Πνευματικό Ημερολόγιο

  ******

  ******* ❤

 4. Ο/Η Έλενα λέει:

  Ηρώ και Μαρία σας ευχαριστώ πολύ!
  Συμφωνώ απόλυτα κι εγώ με τα παραπάνω..
  Να θυμόμαστε, να μην είμαστε ποτέ εκδικητικοί..
  Ηρεμία και αγάπη χρειαζόμαστε..
  Ευχαριστώ γιά την παρουσία σας.. 🎄 🌿 🌸 🌟 💥 ✨

Σχολιάστε!

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s